Politika zasebnosti in varstvo podatkov

Verjamemo, da je s pozitivnim pristopom in dobro voljo vedno mogoče najti najboljšo rešitev za obe strani. Vsi ste vedno dobrodošli, da izrazite svoje misli, mnenje, želje ali kakršna koli vprašanja, ki bi jih imeli pred nakupom, rezervacijo oz. med ali po uporabi naše storitve in z veseljem vam bomo odgovorili in poskušali upoštevati vse vaše želje, priporočila in potrebe.Verjamemo, da je s pozitivnim pristopom in dobro voljo vedno mogoče najti najboljšo rešitev za obe strani. Vsi ste vedno dobrodošli, da izrazite svoje misli, mnenje, želje ali kakršna koli vprašanja, ki bi jih imeli pred nakupom, rezervacijo oz. med ali po uporabi naše storitve in z veseljem vam bomo odgovorili in poskušali upoštevati vse vaše želje, priporočila in potrebe.

I. Uvod

Splošna pravila in pogoji določajo pravice in omejitve uporabnikov kot tudi odnos med kupci, uporabniki in ponudnikom (blagovno znamko) Trip in the Bag kot tudi spletno stranjo www.tripinthebag.si, ki je blagovna znamka, v lasti in s katero upravlja Globart skupina d.o.o. , s sedežem družbe na naslovu Jurčkova cesta 133b, 1000 Ljubljana, davčna št. 83981454, matična št.: 3521133000. Z obiskom spletnih strani in nakupom, kot tudi uporabo storitve pod imenom Trip in the Bag kupci in uporabniki soglašajo in sprejemajo te Splošne pogoje in pravila. Uporabo storitev Trip in the Bag, obisk in uporaba storitev in/ali opreme ponudnikov lahko določajo tudi splošni pogoji in pravila posameznih ponudnikov. Odgovornost kupca in uporabnika je, da se predhodno z njimi seznani in se jih v celoti brez izjem pridržuje. V primeru, da kupec ni uporabnik storitve Trip in the Bag, je pozvan, da uporabnika seznani z vsebino teh splošnimi pogoji in pravil.

II. Pojmovnik

Organizator – je družba Globart skupina d.o.o., ki na svoji spletni strani ali prodajnih mestih svojih poslovnih partnerjev (trgovine ali spletna mesta) prodaja storitve pod imenom Trip in the Bag.Storitev Trip in the Bag – je posamezen izdelek oziroma paket iz programa »Trip in the Bag«, ki je sestavljen iz nahrbtnika in škatle, ki vsebuje navodila, vstopnice, kupone, darila, informacije, skupaj s celotno organizacijo (načrtom) za določeno destinacijo, ki jo kupec izbere in želi obiskati ter doživeti kot eno ali več dnevni ”self-guided” izlet, potovanje oz. doživetje. Kupec z nakupom pridobi pravico za uporabo točno določenih storitev in produktov za katere velja vsebina škatle pri izbranih ponudnikih, kot je razvidno iz vsebine škatle. Pri nakupu preko spletne strani organizatorja, si kupec možnosti glede blaga in storitev, ki jih želi kupiti, lahko ogleda v posameznem opisu destinacije, ki jo želi izbrati in doživeti.Ponudnik– je poslovni partner organizatorja (podizvajalec),  ki ponuja določeno blago ali  izvaja določene storitve, do katerih je kupec opravičen ob nakupu paketa, kot je to razvidno iz vsebine paketa (gostinske storitve, nastanitvene storitve, muzeji, lokalni turistični in drugi ponudniki).Trgovec – je poslovni partner organizatorja, ki prodaja storitev/produkt Trip in the Bag bodisi v svojih trgovinah bodisi na svojih spletnih straneh.Uporabnik –je oseba, ki storitev ali blago  dejansko  koristi, uporablja. Kupec – je pravna ali fizična oseba, ki je storitev/produkt kupila ali prejela.  

III. Definicija storitev, produktov in odgovornosti

Uporabnik je skrbno izbral ponudnike in partnerje, ki s svojimi izdelki ali storitvami sestavljajo produkt Trip in the Bag. Za zagotavljanje visoke ravni kakovosti storitev, ki jih predlagamo kupcem, lahko organizator odpove sodelovanje z enim ali več ponudniki med veljavnostjo produkta Trip in the Bag in ga nadomesti z ustreznim enakovrednim ali boljšim ponudnikom, storitvijo. V takem primeru uporabnik ni upravičen do nikakršnega povračila stroškov. 
Spletni katalogi in ponudba so redno ažurirani skladno s spremembami ponudbe. Tiskani katalogi so ažurirani skladno z možnostmi organizatorja. Uporabnik je dolžan vsako ponudbo predhodno preveriti ob rezervaciji pri ponudniku in jasno navesti vse potrebne podatke, ki jih ponudnik zahteva  za pridobitev določenega blaga ali izvedbo dogovorjenih storitev oziroma aktivnosti. Organizator ne prevzema odgovornosti za posredovanje nepopolnih ali nepravilnih podatkov s strani uporabnika oziroma kupca. Uporabnik oziroma kupec odgovarjata za pravilnost ter resničnost posredovanih podatkov.Produkti Trip in the Bag so izdani v omejeni količini. Organizator se zavezuje izpolniti vsako naročilo storitve Trip in the Bag s strani kupca v okviru razpoložljivih zalog in glede na končne roke veljavnosti paketov v prodaji, ki se nanašajo na turistično sezono določene destinacije. Posamezen produkt (izlet/storitev) oz. destinacija so veljavni največ 1 leto od časa nakupa oz. v obdobju, ki je določeno in označeno na posameznem produktu oz. spletni strani. Pred nakupom produkta (storitve/izleta/potovanja) mora kupec obvezno preveriti razpoložljivost oz. zasedenost glede na izbrani produkt oz. destinacijo. Če naročila ni mogoče izpolniti zaradi prekinitve zaloge ali nerazpoložljivosti, lahko kupec prekliče svoje naročilo in povrne se mu vplačani znesek v 30 dneh od nakazila.Trip in the Bag je možno kupiti in podariti tudi preko spleta v obliki darilnega bona. Uporabnik in kupec soglašata in razumeta, da sta za ravnanje z darilnimi boni v celoti odgovorna sama. Izguba, poškodba ali kraja darilnih bonov je v celoti odgovornost uporabnika ali kupca. Organizator ni odgovoren za morebitne zlorabe darilnih bonov in ni dolžan preverjati identitete kupca.Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo povzročile naravne ali druge nesreče ali druge okoliščine ali jo povzročijo tretje osebe na kakršen koli način ali obliki. 

IV. Uporaba bonov in rezervacija storitev

Pogoj za uporabo storitev oz. pridobitev blaga Globart skupine d.o.o. je, da ima uporabnik veljaven darilni bon ali produkt ter sprejme ta splošna pravila in pogoje uporabe.Uporabniki so dolžni pred uporabo Trip in the Bag darilnega bona in storitve preveriti ključne informacije in opraviti obvezno rezervacijo storitve pri ponudniku v roku, ki je določen za vsak produkt, paket oz. destinacijo posebej in je naveden na spletni strani in posameznem produktu. Popusti navedeni v tiskanem katalogu, letaku ali promociji oz. na spletni strani Trip in the Bag se z drugimi ponudnikovimi akcijami in popusti medsebojno izključujejo in se ne seštevajo.En produkt-paket je mogoče koristiti za toliko oseb, kot je to navedeno pri posameznem produktu. Kupec oz. uporabnik lahko prevzame paket turističnega aranžmaja na začetni lokaciji izbranega izleta, pri organizatorju, partnerjih in partnerskih prodajnih mestih oz. ga lahko v primeru pravočasnega naročila prejme tudi predhodno na dom ali dogovorjeno lokacijo po pošti. Vsa potrebna navodila prejme kupec predhodno na veljaven e-naslov, ki ga je dolžen sporočiti ob nakupi in potrditvi rezervacije.Kopiranje, reproduciranje ali poneverjanje je strogo prepovedano, predstavlja kaznivo dejanje in se kaznuje v skladu z veljavnimi zakoni Republike Slovenije. Vsa navedena dejanja oziroma kršitve bo organizator prijavil pristojnim državnim organom, posledice v celoti prevzema storilec. 

V. Nakup na www.tripinthebag.si

Naročilo bonov in produktov

Kupec najprej izbere želeni produkt Trip in the Bag, kjer se nahajajo vsi podatki o storitvi in produktu kot tudi morebitne omejitve ponudnika. S klikom za nakup oz. rezervacijo preide na stran za potrjevanja naročila oz. oddajo povpraševanja.Potrdilo naročila in plačiloKupec odda naročilo za izbrani produkt na spletni strani ali preko e-maila. Ob razpoložljivosti zaloge kupec lahko opravi nakup preko spletnega mesta oz. prejme na e-naslov navodila za vplačilo produkta. Naročilo je dokončno potrjeno z vplačilom ter prejemom elektronskega sporočila s strani organizatorja, da je bil nakup uspešno zaključen. Nakup je nepreklicno zaključen in gre v nadaljnjo obdelavo trgovca ali/in organizatorja s prejemom kupnine. Za potrdilo naročila ali v primeru takšne potrebe iz katerega koli razloga, lahko trgovec kupca osebno kontaktira. Kupoprodajna pogodba med Trip in the Bag in kupcem je v spletni trgovini Trip in the Bag sklenjena v trenutku potrditve naročila. Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trip in the Bag.Cene so veljavne v trenutku naročila s strani potrošnika in samo ob plačilu pod pogoji, opisanimi v nadaljevanju ali na prodajnem mestu. Organizator in trgovec si pridržujeta pravico do spremembe cene. Cena vedno vključuje tudi DDV v kolikor ni specificirano drugače.Cene na spletni strani so predstavljene kot redne cene, ki veljajo za nakup preko spletnega mesta, neodvisno od izbranega načina plačila. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. VI. Načini plačilaOrganizator omogoča naslednje načine plačila:• plačilo po povzetju (gotovinsko plačilo)• gotovinsko plačilo pri terenskih promotorjih in prodajalcih• z nakazilom na račun (preko spletne banke ali s predračunom)• s plačilno oziroma kreditno kartico• plačilo preko PayPalNekatere plačilne metode lahko vključujejo dodatne stroške plačilnega prometa, na kar pa organizator ne more vplivati. Tako na primer pri plačilu preko predračuna oz. spletne banke lahko banka dodatno zaračuna strošek plačila UPN naloga, pri plačilu po povzetju pa  lahko kupcu Pošta Slovenije zaračuna stroške odkupnega poslovanja po vsakokrat veljavnem ceniku Pošte Slovenije d.d. (več na spletnih straneh Pošte Slovenije, razdelek “Cenik ostalih storitev”).
V primeru nakupa preko spletne trgovine organizatorja, organizator kupcu izda račun za nakup Trip in the Bag produkta na trajnem mediju. Kupec prejme račun po elektronski pošti, saj to sovpada z usmeritvijo podjetja k zelenem poslovanju in enakovredno nadomešča fizični račun. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti organizatorja v osmih dneh od dneva prejema. Kasneje podani ugovori glede pravilnosti izdanih računov ne bodo upoštevani. Kupoprodajna pogodba, račun ali naročilo je shranjeno v elektronski obliki na strežniku  organizatorja in kupcu dostopna na zahtevo tudi v fizični obliki.

VII. Cene

Storitve Trip in the Bag so dobavljeni po ceni, ki veljajo po cenikih in tarifah ob potrditvi naročila. Cene so izražene v evrih. Cene na spletni strani organizatorja www.tripinthebag.si so fiksne, v času nakupa organizator zagotavlja nespremenjene pogoje. Od  sklenitve kupoprodajne pogodbe dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za organizatorja kot za kupca.

VIII. Promocijske akcije in kode

Promocijske akcije in znižanjaSodelovanje v promocijskih akcijah je možno v času trajanja akcije, ki je objavljen v medijih, v katerih se akcija komunicira. V kolikor v oglaševanih gradivih ni navedeno drugače, akcija poteka samo na naši spletni strani. Akcijske cene veljajo izključno za nakupe produktov Trip in the Bag v času trajanja akcije. Akcije, kode, popusti in druge ugodnosti se ne seštevajo.Promocijska koda je koda, ki prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo lahko kupec najde na naslovni strani oglasnega sporočila,  v organizatorjevem e-obveščevalcu ali v drugih medijih.  Promocijska koda je beseda ali številka ali kombinacija obojega, ki jo kupec kot prijavljen uporabnik vpiše v koraku spletnega nakupa ali navede v času povpraševanja in rezervacije izbranega termina pred plačilom.

IX. Dobave

Dobave so opravljene tako v Sloveniji kot tudi tujini, pri čemer so stroški pošiljanja in dostave stroški kupca in se obračuna po veljavnem ceniku pošte oz. drugega dostavnega partnerja. Kupec je o stroških dostave predhodno obveščen.Dostavo na naslov, ki ga označi kupec, opravi Pošta slovenija, GLS ali vsak drug logistični partner, ki ga za to pooblasti organizator. Organizator ne odgovarja v primeru, da je v času dostave naslovnik odsoten ali da ne reklamira pošiljke službi logističnega partnerja organizatorja ali v primeru ne prevzema s strani kupca med izdajo naročila.Ne glede na način dostave se tveganje na izdelkih prenese ob odpremi paketov iz prostorov organizatorja ali iz prostorov logistične družbe, ki jo pooblasti organizator.Dobavni rok je največ 14 dni, pošiljke po Sloveniji pa 2-3 delovne dni . Zamuda pri dobavi nima za posledico nobene odškodnine, niti preklica naročila v teku, niti povračila za naročilo, če se izkaže, da je zamuda nastala po krivdi kupca ali naslovnika pošiljke ali tretje osebe ter v primeru višje sile (predvsem v primeru popolnih ali delnih stavk, blokiranja prevoznih sredstev ali sredstev za oskrbovanje, vladnih ali zakonskih omejitev …).

X. Reklamacija in vračilo

V primeru, da kupec ob prevzemu pošiljke opazi, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, sproži postopek reklamacije pri Pošti Slovenije,  GLS ali organizatorju na naslov: Globart skupina d.o.o., Jurčkova cesta 133b, 1000 Ljubljana.45. V primeru reklamacije se obrnite na organizatorja na naslov Globart skupina d.o.o., Jurčkova cesta 133b, 1000 Ljubljana ali pokličite na +386 31 445 555. Skupaj s GLS bo organizator poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času. V primeru reklamacije pri organizatorju, kupec smiselno ravna skladno z določili teh splošnih pogojev o vračilu blaga. 

XI. Nakup na drugih prodajnih mestih

 Produkti Trip in the Bag so na voljo na različnih prodajnih mestih (trgovine in spletna mesta trgovcev) pri trgovcih, ki so poslovni partnerji organizatorja. Proces nakupa in plačila, naročila in dostavo, vrnitev in vse druge sestavne dele kupoprodajne pogodbe ne ureja organizator temveč trgovec, zato organizator ni odgovoren za njih. Vsi takšni pogoji so odvisni izključno trgovca, pri katerem  se nakup izvršuje. 

XII. Odgovornost organizatorja

Kupec oz. uporabnik se nepreklicno strinjata, da je uporaba katerih koli produktov Trip in the Bag izključno in v celoti na lastno odgovornost. 
Vsi produkti Trip in the Bag (potovanja, izleti in doživetja) so organizirani in pripravljeni kot self-guided programi, pri čemer uporabniki pri uporabi in izvedbi nase prevzemajo polno odgovornost. Organizator je ves čas potovanja na voljo le kot lokalna informativna podpora, pri čemer pa ne prevzema nikakršne odgovornosti glede varnosti potnikov v času njihovega potovanja in uporabe produkta Trip in the Bag, kot pomoč pri organizaciji in doživetju določene destinacije.
Ob nakupu mora kupec vedno navesti tudi glavnega uporabnika, ki je vodja skupine oz. vodja poti. Vodja poti je oseba, ki v imenu in za račun organizatorja spremlja udeležence turističnega aranžmaja po vnaprej določenem programu in jim nudi organizacijske in tehnične storitve ves čas njegovega trajanja, s čimer zagotavlja, da se program izvaja tako, kot je bil naveden v promocijskem gradivu in prodan potniku oziroma potrošniku, in ki daje praktične krajevne informacije. 
Kupec in uporabnih, ki ga je kupec o tem dolžan obvestiti, se strinjata, da je uporaba produkta in Trip in the Bag izključno na lastno odgovornost. Organizator Globart skupina d.o.o. tako ne prevzema nobene odgovornosti za potnikovo varnost v času potovanja, kot tudi ne za morebitne kraje, poškodbe in nesreče oz. kakršno koli škodo nastalo uporabniku, v času uporabe produkta Trip in the Bag, pred ali po tem. 
Vse storitve, ki so vključene v produktu Trip in the Bag so skrbno izbrane in dogovorjene na podlagi partnerskih pogodb s podizvajalci, ki za svoje storitve, produkte ali ponudbo prevzemajo polno odgovornost pri uporabi in izvedbi, pri čemer pa je potrebno upoštevati njihova navodila in pogoje uporabe oz. koriščenja njihovih storitev.
Čeprav se organizator trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije vseh artiklov so simbolične in ne zagotavljajo dejanskih lastnosti izdelka.Organizator si pridržuje pravico do tipkarskih napak.Organizator si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.Organizator je oproščen določil o dostavi v razmerah, na katere organizator ne more vplivati, npr. v primeru stavke dostavne službe ali v primeru višje sile.Organizator ne sprejema odgovornosti za napačno uporabo naročenih produktov.Spletne strani, ki so direktno ali indirektno povezane s spletno stranjo organizatorja, niso pod nadzorom organizatorja in jih ta tudi ne ureja. Organizator zato ne nosi odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh. Povezave do spletnih strani tretjih strank so navedene samo iz praktičnih razlogov in organizator ne odgovarja za verodostojnost in zanesljivost informacij na teh straneh.

XIII. Končne določbe

Splošna pravila in pogoji stopijo v veljavo z dnem 1.11.2018 od objave dalje. Družba Globart skupina d.o.o. si pridržuje pravico kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeniti pričujoče Splošne pogoje in pravila.Organizator spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Organizator se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko preko 24/7 kontaktne številke +386 31 445 555 ali po elektronski pošti. Pritožba se lahko odda pisno naslov organizatorja ali preko e-poštnega naslova na [email protected]
Organizator se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški  samega spora. Zato se organizator prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spor reši sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče  v Ljubljani.Ti splošni pogoji pričnejo veljati od dne 01. 01. 2019 dalje in veljajo do preklica.

Trip in the Bag

Globart skupina d.o.o.
Jurčkova cesta 133b (head office)
Savska cesta 5 (operating office)
1000 Ljubljana, Slovenia

KONTAKTI

+386 31 445 555

DELOVNI ČAS

}

Pon-ned: 9:00 - 18.00